top of page

Bývalý kapucínský klášter, který se v minulých letech stal centrem spirituality a duchovních cvičení, dříve provozoval řád jezuitů společně s Akademickou farností Praha a řeholními sestrami z pražského Karmelu Edith Steinové. Nyní přebral štafetu nově založený subjekt Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú., který založila Česká křesťanská akademie. Jeho cílem je pokračovat v započatém díle a dál jej rozvíjet. V klášteře nežije žádná stálá komunita mnichů, namísto toho zde vytváříme prostředí pro duchovní cvičení.

 

Duchovní cvičení, neboli exercicie, se zde konají ve formě několika desítek kurzů ročně v trvání od dvou do osmi dní. Snažíme se být k dispozici jak naprostým začátečníkům tak pokročilým. V programu kláštera tedy najdete kurzy úvodu do meditace a modlitby, ignaciánské exercicie, kontemplativní exercicie, filmové exercicie, exercicie využívající enneagram a další. Nakolik to program konkrétních kurzů umožňuje, snažíme se nabízet prostor pro individuální doprovázení v osobních rozhovorech.

 

Naší zásadou je doprovázet lidi na jejich osobní duchovní cestě směrem k větší hloubce, upřímnosti a toleranci. Naše identita je křesťanská, kurzy jsou však otevřené všem upřímně hledajícím bez ohledu na jejich vyznání.

bottom of page