top of page

Jaké kurzy nabízíme

Přihlášení k jednotlivým kurzům.

 

 

Ignaciánské exercicie - Uspořádat svůj život

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Nedílnou součástí je i individuální doprovázení.

 

Ignaciánský víkend

Víkendová duchovní obnova založená na meditaci nad biblickými texty. Individuální doprovázení. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.

 

Úvod do meditace

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je určen především pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace.

 

Kontemplativní exercicie

Kontemplativní exercicie se snaží uvést člověka do vnitřního ticha a schopnosti naslouchání Božímu hlasu v jeho bezprostřednosti (tedy nikoliv prostřednictvím textů Písma). Důraz je proto kladen na přísné zachovávání mlčení po celou dobu a velkodušné odevzdání doby exercicií Bohu. Doporučujeme nebrat si žádnou knížku na čtení. Vzhledem k tomu, že mobilní telefony by měly zůstat po celou dobu vypnuty, je dobré oznámit tuto skutečnost svým blízkým, zákazníkům, klientům apod. Dalšími podmínkami účasti je absolvování celého kurzu (není možné přijet jenom na určitou část) a také absence duševní choroby.

 

Kontemplativní víkend

Jde o praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté teoretické či praktické vědomosti uvedli do své modlitební praxe.

 

Filmové exercicie

Ignaciánská exercicie, kde hlavním impulzem k meditaci jsou filmy. Vhodný film základní dynamiku exercicií podpoří nebo dokonce přímo zesílí. Někdy se stane, že se na plátně setkáváme se scénami jakoby z vlastního života, na které jsme ovšem už dávno zapomněli. Jindy se film stává přímo klíčem k dosud neprobádaným komnatám našeho vlastního nitra. Obrazy se mohou vrýt hluboko do duše, mohou být někdy daleko účinnější než slovo. Obraz může zapůsobit i očistně. To všechno tedy naznačuje, že film může být velmi vhodným prostředkem k dosažení cíle exercicií, tedy pomoci v přerodu k novému, plnějšímu životu.

 

Úvod do meditace Sádhana

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne.

 

Víkend v tichu

Jde o kurz meditace pro ty, kteří se neidentifikují s žádnou náboženskou institucí, ale přesto mají zájem o spirituální zkušenost pod vedením zkušeného lektora.

 

Mezi duší a Duchem

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

 

Přihlášení k jednotlivým kurzům.

bottom of page