top of page

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života. Duchovním rozumíme to, co se týká smyslu života.

Posláním Kolínského kláštera - centra spirituality a duchovních cvičení, z. ú. je napomoci integrálnímu rozvoji osobnosti s důrazem na jeho duchovní dimenzi. Nabízíme účastníkům našeho programu prostor ticha a ústraní, inspirativní podněty, individuální konzultace a osobní vedení na jejich cestě lidského zrání a nacházení životních hodnot nebo orientaci v konkrétních životních situacích, které vyžadují klidné a odpovědné rozhodování. Nabízíme klidný dům s dlouhou duchovní historií, velkou zahradou a především týmem zkušených vedoucích kurzů převážně s teologickou a psychologickou kompetencí. Jsme zřízeni Českou křesťanskou akademií a vycházíme z bohaté tradice křesťanské spirituality, ale jsme otevření jak věřícím křesťanských církví, tak vnímavým a hledajícím lidem bez církevního ukotvení či náboženské víry. Čerpáme i ze zahraničních zkušeností podobných institucí a využíváme jejich zkušené lektory.

Duchovní cvičení neboli exercicie jsou dny strávené v tichu a ústraní, kdy usilujeme o hlubší sebepoznání, prohlubování duchovní praxe a organizování vlastního života. Mezi tradiční prvky duchovních cvičení patří modlitba, meditace, pozorná interakce s přírodou, s duchovními texty a s duchovním průvodcem. Popis jednotlivých kurzů naleznete zde.

Aktuálně

Zrušení kurzů -  S lítostí Vám musíme oznámit, že Kurz 609 Sádhana (3 dny), 16. 5. - 19. 5. 2024 a Kurz 610 Modlitba examen (3 dny), 23. 5. - 26. 5. 2024 byly zrušeny. Důvodem je vynucená a nevyhnutelná oprava střechy kolínského kláštera, která bude probíhat v termínu 13. 5. - 24. 5. 2024. S ohledem na bezpečnost a zajištění nerušeného klidu v průběhu kurzu jsme se rozhodli tyto kurzy zrušit. Děkujeme za pochopení.

Snímek obrazovky 2024-04-19 v 1.01.28.png
Podpořte kolínský klášter:
Podporují nás:
01_GI_GOSPEL_CMYK_horizontal (2).jpg
Spolupracujeme:
Snímek obrazovky 2022-05-10 v 10.09.15.jp2
Salvator.jp2
logo čka.jpeg
Česká křesťanská akademie
bottom of page