Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života. Duchovním rozumíme to, co se týká smyslu života.

klášterní zahrada
klášterní zahrada

Kolín jarní 2021
Kolín jarní 2021

Kolín letní 2015
Kolín letní 2015

klášterní zahrada
klášterní zahrada

1/3

Posláním Kolínského kláštera - centra spirituality a duchovních cvičení, z.ú. je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti s důrazem na její duchovní rozměr. Nabízíme účastníkům našich programů prostor ticha a usebrání, inspirativní podněty a individuální konzultace (osobní doprovázení) na jejich cestě lidského zrání a nalézání životních hodnot, případně orientace v konkrétních životních situacích, vyžadujících klidné a zodpovědné vlastní rozhodování. Nabízíme klidný dům s dlouhou duchovní historií, s velkou zahradou a zejména tým zkušených doprovázejících, většinou s teologickou a psychologickou kompetencí. Vycházíme z bohaté tradice křesťanské spirituality, jsme však otevřeni jak věřícím křesťanských církví, tak vnímavým a hledajícím lidem bez církevního zakotvení či náboženské víry. Čerpáme i ze zahraničních zkušeností podobných institucí a využíváme i jejich zkušené lektory.

Duchovní cvičení

Duchovní cvičení, neboli exercicie jsou dny strávené v tichu a ústraní, kdy usilujeme o hlubší sebepoznání, prohloubení své duchovní praxe a uspořádání vlastního života. Mezi tradiční prvky duchovních cvičení patří modlitba, meditace, pozorná interakce s přírodou, s duchovními texty a s duchovním průvodcem.

Aktuálně

01. 08. 2021

Vypsali jsme nové kurzy

 

Můžete se přihlásit na nové kurzy až do adventních týdnů. Přihlášení a více informací v programu.