MY BUTTON
MY BUTTON

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života.

kolín letní foto 2015
kolín letní foto 2015

kolín letní foto 2015
kolín letní foto 2015

1/1

Posláním Kolínského kláštera - centra spirituality aduchovních cvičení, z.ú. je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti s důrazem na její duchovní rozměr. Duchovním rozumíme to, co týká smyslu života. Nabízíme účastníkům našich programů prostor ticha a usebrání, inspirativní podněty a individuální konzultace (osobní doprovázení) na jejich cestě lidského zrání a nalézání životních hodnot, případně orientace v konkrétních životních situacích, vyžadujících klidné a zodpovědné vlastní rozhodování. Nabízíme klidný dům s dlouhou duchovní historií, s velkou zahradou a zejména tým zkušených doprovázejících, většinou s teologickou a psychologickou kompetencí. Vycházíme z bohaté tradice křesťanské spirituality, jsme však otevřeni jak věřícím křesťanských církví, tak vnímavým a hledajícím lidem bez církevního zakotvení či náboženské víry. Čerpáme i ze zahraničních zkušeností podobných institucí a využíváme i jejich zkušené lektory.

Aktuálně

Duchovní cvičení

06. 04. 2021

Vypisujeme nové kurzy 

Na nové kurzy od závěru dubna 2021 bude otevřeno přihlašování od úterý 6.4.2021 od 19.00 hod. Více informací zde.

Duchovní cvičení, neboli exercicie jsou dny strávené v tichu a ústraní, kdy usilujeme o hlubší sebepoznání, prohloubení své duchovní praxe a uspořádání vlastního života. Mezi tradiční prvky duchovních cvičení patří modlitba, meditace, pozorná interakce s přírodou, s duchovními texty a s duchovním průvodcem.

Bývalý kapucínský klášter, který se v minulých letech stal centrem spirituality a duchovních cvičení, dříve provozoval řád jezuitů společně s Akademickou farností Praha a řeholními sestrami z pražského Karmelu Edith Stein. Nyní přebral štafetu nově založený subjekt Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú., který založila Česká křesťanská akademie. Jeho cílem je pokračovat započatém díle a dál jej rozvíjet. V klášteře nežije žádná stálá komunita mnichů, namísto toho zde vytváříme prostředí pro duchovní cvičení.

 

Duchovní cvičení, neboli exercicie, se zde konají ve formě několika desítek kurzů ročně v trvání od dvou do osmi dní. Snažíme se být k dispozici jak naprostým začátečníkům tak pokročilým. V programu kláštera tedy najdete kurzy úvodu do meditace a modlitby, ignaciánské exercicie, kontemplativní exercicie, filmové exercicie, exercicie využívající enneagram a další. Nakolik to program konkrétních kurzů umožňuje, snažíme se nabízet prostor pro individuální doprovázení v osobních rozhovorech.

 

Naší zásadou je doprovázet lidi na jejich osobní duchovní cestě směrem k větší hloubce, upřímnosti a toleranci. Naše identita je křesťanská, kurzy jsou však otevřené všem upřímně hledajícím bez ohledu na jejich vyznání, věk, sexuální orientaci atd. Od našich hostů však očekáváme, že budou naši identitu i rozdíly v osobní situaci ostatních hostů respektovat.