top of page

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života. Duchovním rozumíme to, co se týká smyslu života.

Posláním Kolínského kláštera - centra spirituality a duchovních cvičení, z. ú. je napomoci integrálnímu rozvoji osobnosti s důrazem na jeho duchovní dimenzi. Nabízíme účastníkům našeho programu prostor ticha a ústraní, inspirativní podněty, individuální konzultace a osobní vedení na jejich cestě lidského zrání a nacházení životních hodnot nebo orientaci v konkrétních životních situacích, které vyžadují klidné a odpovědné rozhodování. Nabízíme klidný dům s dlouhou duchovní historií, velkou zahradou a především týmem zkušených vedoucích kurzů převážně s teologickou a psychologickou kompetencí. Jsme zřízeni Českou křesťanskou akademií a vycházíme z bohaté tradice křesťanské spirituality, ale jsme otevření jak věřícím křesťanských církví, tak vnímavým a hledajícím lidem bez církevního ukotvení či náboženské víry. Čerpáme i ze zahraničních zkušeností podobných institucí a využíváme jejich zkušené lektory.

Duchovní cvičení neboli exercicie jsou dny strávené v tichu a ústraní, kdy usilujeme o hlubší sebepoznání, prohlubování duchovní praxe a organizování vlastního života. Mezi tradiční prvky duchovních cvičení patří modlitba, meditace, pozorná interakce s přírodou, s duchovními texty a s duchovním průvodcem. Popis jednotlivých kurzů naleznete zde.

Aktuálně

Přednáška a fotoshow - V podělí 29.5. v 18 hodin se bude v našem klášteře konat program Jiřího Sourala, cestovatele a fotografa. Kdo máte rádi vůni dálek, vítr ve vlasech a chuť roztáhnout křídla a letět, přijďte si poslechnout zajímavé povídání o Antarktidě a Velikonočním ostrově. Vstupenky na GOOUT nebo přímo na místě. Vstupné 100 Kč.

Těšíme se na vás!

Podpořte kolínský klášter:
Podporují nás:
01_GI_GOSPEL_CMYK_horizontal (2).jpg
Spolupracujeme:
Snímek obrazovky 2022-05-10 v 10.09.15.jp2
Salvator.jp2
logo čka.jpeg
Česká křesťanská akademie
bottom of page