top of page
Kolínský klášter - Centrum spirituality a duchovních cvičení z.ú.
je nezisková organizace jejímž zakladatelem je Česká křesťanská akademie z.s.

Lidé v naší organizaci:

 

Ředitel: Oldřich Jirsa

Správní rada: Tomáš Ctibor, Petr Mucha, Miroslav Lupač, Martin Staněk, Matěj Pomahač

Dozorčí rada: Tomáš Halík, Josef Beneš, Lenka Rovná, Ivana Noble

Programový garant: Denisa Červenková

Správce kláštera: Vojtěch Fejlek

Komunita spolupracovníků, účastníků kurzů a podporovatelů

Tým doprovázejících

V našem týmu doprovázejících, tedy těch, kdo na naše pozvání vedou v klášteře jednotlivé kurzy a věnují se jeho účastníkům, najdete členy jezuitského řádu, sestry karmelitky z pražského Karmelu Edith Stein, členy týmu Akademické farnosti Praha u kostela Nejsvětějšího Salvátora a další spolupracovníky kompetentní v konkrétních metodách duchovních cvičení.

Denisa Červenková

Řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Studovala bohemistiku a religionistiku na FF UK, později teologii ve Veroně a v Praze. Vyučuje na univerzitě etiku dialogu a spirituální teologii. Spolupracuje s Akad. farností Praha. Vede především kurzy kontemplace. Je garantem programu Kolínského kláštera.

sam.jpg
Samuel Prívara

Jezuita a katolický kněz. Studoval řídící techniku na ČVUT a finanční inženýrství na VŠE, filozofii v Mnichově a teologii v Madridu. Kvalifikaci k duchovnímu doprovázení získal v Německu, Švýcarsku a Španělsku. Působí v Akademické farnosti Praha.

Petr Vacík

Jezuita a katolický kněz. Studoval chemii v Praze, filozofii v Mnichově, teologii v Římě a v Berkley. Kvalifikaci k dávání duchovních cvičení získal ve Švýcarsku. Aktuálně působí v Radiu Vaticana.

František Hylmar

Jezuita a katolický kněz. Studoval ČVUT v Praze, Filosofii v Krakově, teologii v Dublinu. Absolvoval postgraduální studia spirituality v Madridu. Je zkušeným doprovázejícím ve cvičeních vycházejících z ignaciánské  spirituality.

Jan Regner

Jezuita a katolický kněz. Studoval filozofii a teologii v Krakově, v Římě, ve Frankfurtu a v Praze. Působí v Akademické farnosti Olomouc. 

Irena Göbelová

Řeholní setra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Psycholožka a duchovní doprovázející. Spolupracuje s Akademickou farností Praha.

Elva Frouz

Jáhen a terapeut. Vystudoval FF UK v Praze a TF JČU v Českých Budějovicích. Vede Dům Komunity Noe v Holostřevech. Je zkušeným duchovním doprovázejícím a pedagogem. Vede kurzy kontemplace.

pavel_pola.jpeg
Pavel Pola

Člen Řádu bosých karmelitánů, rektor kostela Pražského jezulátka. Vystudoval KTF UK, psychoterapeut a doprovázející. Dlouhodobě se věnuje meditaci vycházející z karmelitánské tradice, učil se u Lawrence Freemana.

Jana_Fojt
Jana Fojtíčková

Terapeutka a sociální pracovnice. Vystudovala matematiku na MFF UK, speciální pedagogiku na UK, psychoterapii na PVŠPS. Má dva syny. Dlouhodobě se věnuje muzikoterapii a psychoterapii. Spolupořádá kurzy kontemplace.

Michal Petr

Psycholog, konzultant a terapeut pro páry a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti. V kolínském klášteře vede především kurzy Mezi duší a Duchem zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj. 

image.jpg
Miloš Hrdý

Trvalý jáhen v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, pracuje v ČNB. Studoval systémové inženýrství na VŠE, krizový management na University of Leicester  a teologii na KTF v Praze. Vede kontemplativní skupinu v Praze a pořádá semináře o duchovním životě a kontemplaci.

AM.jpg
Adéla Muchová

Pastorální teoložka a duchovní doprovázející. Vystudovala teologii a humanitní vědy v Praze, Vídni a Vancouveru.  Zaměřuje se  na kurzy praktické spirituality, duchovního rozvoje a partnerské komunikace. Působí na Institutu pastorální teologie na Katolické univerzitě v Linci.

Leoš Zatloukal

Psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor v přístupu zaměřeného na řešení (institut Dalet), vyučující na Univerzitě Palackého (CMTF) a Karlově Univerzitě (FHS), vede kontemplativní skupinu v Olomouci, doprovází kuirzy kontemplace a další kurzy.

Šimon Grimmich

A další..
bottom of page