O nás

Tým doprovázejících

V našem týmu doprovázejících, tedy těch, kdo na naše pozvání vedou v klášteře jednotlivé kurzy a věnují se jeho účastníkům, najdete členy jezuitského řádu, sestry karmelitky z pražského Karmelu Edith Stein, členy týmu Akademické farnosti Praha u kostela Nejsvětějšího Salvátora a další spolupracovníky kompetentní v konkrétních metodách duchovních cvičení.

Petr Vacík

Jezuita a katolický kněz. Studoval chemii v Praze, filozofii v Mnichově, teologii v Římě a v Berkley. Kvalifikaci k dávání duchovních cvičení získal ve Švýcarsku. Působí v Akademické farnosti Praha. 

František Hylmar

Jezuita a katolický kněz. Studoval geodézii
a kartografii v Praze, filozofii a teologii
v Krakově, v Dublinu a v Madridu. Zkušený duchovní doprovázející. Specializuje se zejména na kurzy ignaciánských duchovních cvičení. 

Denisa Červenková

Řeholní setra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Studovala na FFUK (obor český jazyk, literatura a religionistika), později teologii ve Veroně a
v Praze. Spolupracuje s Akademickou farností Praha.

Michal Petr

Psycholog, konzultant a terapeut pro páry a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti. V kolínském klášteře vede především kurzy Mezi duší a Duchem zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj. 

Jan Regner

Jezuita a katolický kněz. Studoval filozofii a teologii v Krakově, v Římě, ve Frankfurtu a v Praze. Působí
v Akademické farnosti Olomouc. 

Irena Göbelová

Řeholní setra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Psycholožka a duchovní doprovázející. Spolupracuje s Akademickou farností Praha.

Elva Frouz

Jáhen a terapeut. Vystudoval FF UK v Praze a TF JČU v Českých Budějovicích. Vede Dům Komunity Noe v Holostřevech. Je zkušeným duchovním doprovázejícím a pedagogem. Vede kurzy kontemplace.

Petr Miklas

Terapeut a sociální pracovník. Vystudoval chemii a psychoanalýzu v Praze. Má za sebou formaci a mnoholeté zkušenosti v oblasti psychoterapie. Spolupořádá kurzy kontemplace a meditace Sádhana.

Jana Fojtíčková

Terapeutka a sociální pracovnice. Vystudovala matematiku na MFF UK, speciální pedagogiku na UK, psychoterapii na PVŠPS. Má dva syny. Dlouhodobě se věnuje muzikoterapii a psychoterapii. Spolupořádá kurzy kontemplace.

Organizační struktura

Ředitel: Adam Drahoš

Správní rada: Tomáš Ctibor, Petr Mucha, Miroslav Lupač, Martin Staněk, Matěj Pomahač

Dozorčí rada: Lenka Rovná, Ivana Noble, Tomáš Halík

© 2015-2020 Kolínský klášter. Created with Wix.com.