Tým doprovázejících

V našem týmu doprovázejících, tedy těch, kdo na naše pozvání vedou v klášteře jednotlivé kurzy a věnují se jeho účastníkům, najdete členy jezuitského řádu, sestry karmelitky z pražského Karmelu Edith Stein, členy týmu Akademické farnosti Praha u kostela Nejsvětějšího Salvátora a další spolupracovníky kompetentní v konkrétních metodách duchovních cvičení.

Petr Vacík

Jezuita a katolický kněz. Studoval chemii v Praze, filozofii v Mnichově, teologii v Římě a v Berkley. Kvalifikaci k dávání duchovních cvičení získal ve Švýcarsku. Aktuálně působí v Radiu Vaticana.

František Hylmar

Jezuita a katolický kněz. Studoval geodézii
a kartografii v Praze, filozofii a teologii
v Krakově, v Dublinu a v Madridu. Zkušený duchovní doprovázející. Specializuje se zejména na kurzy ignaciánských duchovních cvičení. 

Denisa Červenková

Řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Studovala bohemistiku a religionistiku na FF UK, později teologii ve Veroně a v Praze. Vyučuje na univerzitě etiku dialogu a spirituální teologii. Spolupracuje s Akad. farností Praha. Vede především kurzy kontemplace.

Michal Petr

Psycholog, konzultant a terapeut pro páry a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti. V kolínském klášteře vede především kurzy Mezi duší a Duchem zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj. 

Jan Regner

Jezuita a katolický kněz. Studoval filozofii a teologii v Krakově, v Římě, ve Frankfurtu a v Praze. Působí
v Akademické farnosti Olomouc. 

Irena Göbelová

Řeholní setra z pražské komunity Karmel Edith Steinové. Psycholožka a duchovní doprovázející. Spolupracuje s Akademickou farností Praha.

Elva Frouz

Jáhen a terapeut. Vystudoval FF UK v Praze a TF JČU v Českých Budějovicích. Vede Dům Komunity Noe v Holostřevech. Je zkušeným duchovním doprovázejícím a pedagogem. Vede kurzy kontemplace.

Petr Miklas

Terapeut a sociální pracovník. Vystudoval chemii a psychoanalýzu v Praze. Má za sebou formaci a mnoholeté zkušenosti v oblasti psychoterapie. Spolupořádá kurzy kontemplace a meditace Sádhana.

Jana_Fojt
Jana Fojtíčková

Terapeutka a sociální pracovnice. Vystudovala matematiku na MFF UK, speciální pedagogiku na UK, psychoterapii na PVŠPS. Má dva syny. Dlouhodobě se věnuje muzikoterapii a psychoterapii. Spolupořádá kurzy kontemplace.

sam.jpg
Samuel Prívara

Jezuita a katolický kněz. Studoval řídící techniku na ČVUT a finanční inženýrství na VŠE, filozofii v Mnichově a teologii v Madridu. Kvalifikaci k duchovnímu doprovázení získal v Německu, Švýcarsku a Španělsku. Působí v Akademické farnosti Praha.

image.jpg
Miloš Hrdý

Jáhen, náměstek ředitele Správní sekce ČNB. Studoval VŠE a teologii v Praze. Vede kontemplativní skupinu v Praze a pořádá semináře o spiritualitě. Pro Kolínský klášter připravuje kurzy pro managery a osoby v dalších náročných pracovních pozicích. 

AM.jpg
Adéla Muchová

Pastorální teoložka a duchovní doprovázející. Vystudovala teologii a humanitní vědy v Praze, Vídni a Vancouveru.  Zaměřuje se  na kurzy praktické spirituality, duchovního rozvoje a partnerské komunikace. Působí na Institutu pastorální teologie na Katolické univerzitě v Linci.

Organizační struktura

Ředitel: Oldřich Jirsa

Správní rada: Tomáš Ctibor, Petr Mucha, Miroslav Lupač, Martin Staněk, Matěj Pomahač

Dozorčí rada: Lenka Rovná, Ivana Noble, Tomáš Halík