top of page

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případě zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

 

KURZY NA ROK 2023

Kurz 561 Filmové exercicie, úroveň A

14. 6. - 18. 6. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Hlavní součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: Pavel Pola OCD a Šimon Grimmich

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 561)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 564 Kontemplativní exercicie, úroveň B

30. 6. - 8. 7. 2023, pátek 18:00 až sobota 15:00 (8 dní)

Praktický kurz kontemplativní modlitby otevřený všem zájemcům, kteří mají alespoň základní zkušenost s kontemplací. Program bude tvořen především několika hodinami společné kontemplativní modlitby každý den, dále pobytem v přírodě, jednoduchou fyzickou prací, osobním rozhovorem s doprovázejícím a slavením eucharistie. Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu. Kurz není vhodný pro lidi v aktuální závažné životní krizi nebo lidi v psychiatrické léčbě. Celý kurz bude probíhat v mlčení.

Doprovází: Pavel Pola OCD a jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10800,- Kč

Přihláška (kurz 564)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 565 Uspořádej si život, úroveň B

9. 7. - 16. 7. 2023, neděle 18:00 až neděle 15:00 (7 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v poznámce zmiňte Vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání).

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF a František Hylmar SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 8050,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 11200,- Kč

Přihláška (kurz 565)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kurz 568 Kontemplativní exercicie, úroveň B

1. 8. - 9. 8. 2023, úterý 18:00 až středa 15:00 (8 dní)

Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájemcům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravidelného denního rytmu jsou společné meditace, individuální pobyt v přírodě, osobní rozhovory s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.

Během kurzu se zachovává mlčení.

Doprovází: Petr Vacík SJ a jáhen Elva Frouz

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10800,- Kč

Přihláška (kurz 568)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 569 Ignaciánské exercicie, úroveň B

11. 8. - 19. 8. 2023, pátek 18:00 až sobota 15:00 (8 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie, jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů jako např. Úvod do modlitby, nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení, ale není nutností. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Prívara SJ, s. Simeona CJ, Petr Hruška SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 8800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 12400,- Kč

Přihláška (kurz 569)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kurz 571 Tělo v kontemplaci, úroveň B

20. 8. - 27. 8. 2023, neděle 18:00 až neděle 15:00 (7 dní)

Tyto exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu. Tyto exercicie nejsou vhodné pro lidi v aktuální závažné životní krizi nebo lidi v psychiatrické léčbě. Celý kurz bude probíhat v mlčení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, rehabilitační lékařka a neuroložka MUDr. Barbora Peloušková 

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7350,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10500,- Kč

Přihláška (kurz 571)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 575 Sádhana, úroveň A
21. 9. - 24. 9. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, nabídne i prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich, Paula Fassati

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 575)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 576 Filmové exercicie, úroveň A
27. 9. - 1. 10. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, Samuel Prívara SJ a Eva Hrubá

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 576)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 577 Kontemplace a zvuk, úroveň A
5. 10. - 8. 10. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Tento kurz má za cíl prohloubit kontemplativní zkušenost skrze práci s tichem a vnitřní pozorností k tónům a zvukům. Budeme odkládat všechny zkušenosti s hudbou, abychom je našli jinak. Program bude z velké většiny tvořen tichou meditací a mlčením. Dále budeme rozeznívat jednoduché hudební nástroje, hledat svůj tón, skupina bude mít možnost se vnímat přes hudbu, která bude společně vytvářena. Bude k dispozici velké množství různých hudebních nástrojů se specifickým a kvalitním zvukem, které jsou velmi intuitivně ovladatelné. Pro účast není nutné hudební nadání ani aktivní muzikální zkušenosti. Bude nabídnuta možnost osobních rozhovorů.

Doprovází: Pavel Pola OCD a muzikoterapeutka Jana Fojtíčková

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 577)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 578 Ignaciánské exercicie, úroveň B
9. 10. - 15. 10. 2023, pondělí 18:00 až neděle 15:00 (6 dnů)

Exercicie budou vedeny v ekumenickém duchu, jsou určeny pro křesťany z rozmanitého prostředí. Doprovázet je budou husitská farářka a teoložka Ivana Noble a jezuita Petr Havlíček. Půjde o klasickou verzi ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Základem k meditaci budou biblické texty. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích.

Doprovází: Ivana Noble, Petr Havlíček SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4200,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 6300,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 9000,- Kč

Přihláška (kurz 578)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 579 Úvod do kontemplace, úroveň A
19. 10. - 22. 10. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Praktický úvod do meditace s možností individuálního doprovázení určený především těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. 

Doprovází: Jan Regner SJ a Leoš Zatloukal

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 579)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 580 Tělo v modlitbě, úroveň A
26. 10. - 29. 10. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, rehabilitační lékařka a neuroložka MUDr. Barbora Peloušková a katolický jáhen Elva Frouz

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5850,- Kč

Přihláška (kurz 580)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 581 Úvod do Ignaciánských Duchovních cvičení, úroveň A
2. 11. - 5. 11. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Nabízíme velmi praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby (úroveň A). Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem ignaciánských exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život. Pro účastníky, kteří uvažují nad delším kurzem ignaciánských exercicií (úroveň B nebo C) slouží také jako příprava a zácvik do ignaciánské metody. Samozřejmostí kurzu je možnost duchovního doprovázení (rozhovor), nabídka mše svaté či svátosti smíření. Kurz probíhá v mlčení.

Doprovází: Samuel Privara SJ, Petr Hruška SJ a Pavel Banďouch SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 581)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 583 Úvod do rozlišování, úroveň A
16. 11. - 19. 11. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Prakticky zaměřený úvod do ignaciánského rozlišování. Rozlišování pomáhá porozumět tomu, co se v nás děje a dává nám do ruky nástroj, jak různá vnitřní hnutí zpracovávat a reagovat na ně. Kurz je zaměřen na základy rozlišování a jeho praktickou aplikaci ve vlastním životě. Rekolekce probíhají v částečném mlčení.

Doprovází: Samuel Prívara SJ a sestra Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 583)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 584 Enneagram I - Mezi duší a Duchem, úroveň A
23. 11. - 26. 11. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz mezi duší a Duchem je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Sebeuvědomění je základ osobního i spirituálního rozvoje. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Doprovází: psychoterapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 5400,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 6750,- Kč

Přihláška (kurz 584)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

bottom of page