NABÍDKA ON-LINE MEDITACE

Každodenní tichá meditace on-line 

V září každý všední den - středa 1. 9. 2021 až čtvrtek 30. 9. 2021.

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line

Každý všední den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA LÉTO A PODZIM 2021

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

V rámci protiepidemických opatření je třeba, aby příchozí do kláštera nejevili příznaky onemocnění COVID-19 a při příjezdu předložili jedno z těchto písemných potvrzení (v papírové nebo elektronické podobě):

 

- doklad o negativním antigenním testu (ne starší 72 h) nebo negativním PCR testu (ne starší 7 dní)

- osvědčení o dokončeném očkování, přičemž od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- doklad o prodělané nemoci, od které neuplynulo více než 180 dní

PODZIMNÍ KURZY

Kurz 462 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (6 dní)

19.-25.9.2021, neděle 18:00 až sobota 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovázejí Jan Šedivý a Denisa Červenková CSTF. 

Cena kurzu je 7.900,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.900,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje: 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Kurz 464 Individuální ignaciánské exercicie (6 dní)

27.9.-3.10.2021, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro účastníky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět mlčení a možnost individuálního doprovázení nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu nebudou přednášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou posloužit k lepšímu sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti. 

Doprovázejí Ivana Noble, Tim Noble, Dagmar Křížková a Petr Havlíček SJ.

Cena kurzu je 7.750,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.750,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje: 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 464)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 466 Úvod do kontemplace (3 dny) 

14.-17.10.2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, drobná práce v klášteře a individuální doprovázení.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ a terapeut Leoš Zatloukal.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 466)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

Kurz 467 Víkend mezi duší a duchem (3 dny)

21. - 24. 10. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3180,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4580,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6100,-Kč

Přihláška (kurz 467)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 468 Kontemplativní exercicie (5 dní)

26.-31. 10. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 

Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a M. Hrdý

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 468)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 469 Úvod do modlitby a meditace (3 dny)

4.-7. 11. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. 

Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a Adéla Muchová

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 469)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 471 Kontemplativní exercicie (5 dní)

16.-21.11. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. 

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 471)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 472 Advent pro komunitu  (3 dny)

25.-28.11. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří chtějí dobře prožít adventní čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor pro skupinovou interakci. 

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF, Oldřich Jirsa a Šimon Grimmich.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 472)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 473 Adventní rekolekce  (3 dny)

2.-5.12. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tato adventní rekolekce je vhodná především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, specialitou tohoto termínu je přídavek praktických cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). 

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF Mudr. B. Peloušková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 473)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 474 Adventní ztišení  (3 dny)

9.-12.12. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Prodloužený adventní víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovázejí jáhen E. Frouz a J. Hála.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 474)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 475 Adventní rekolekce  (3 dny)

16.-19.12. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tato adventní rekolekce nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovázejí Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 475)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

ZIMNÍ KURZY

Kurz 477 Ignaciánské exercicie (6 dní) - anglicky

27.12.2021 -2.1.2022, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Tento kurz duchovních cvičení je určen pro doprovázející a pokročilé zájemce o ignaciánskou spiritualitu a bude veden v angličtině. Nutná je tedy znalost základní angličtiny, instrukce budou podávány v angl. jazyce, doprovázení bude možné i v češtině.

Doprovázejí Ch. Staab SJ a S. Prívara SJ.

Na dvoulůžkovém pokoji - 7500,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10500,-Kč

Přihláška (kurz 477)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.