INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

 

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA LÉTO 2022

Kurz 521 Ignaciánské exercicie (7 dní); Kurz B

3. - 10. 8. 2022, středa 18:00 až středa 15:00

Nabízíme intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakusit Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Důsledkem je posílená naše vnitřní svoboda, otevřenost a disponibilita k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů jako např. Úvod do modlitby, nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení, ale není nutností. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází P. Samuel Prívara SJ a  P. Petr Havlíček SJ.

Kurz 522 Kontemplativní exercicie (7 dní); Kurz B

12. - 19.8. 2022, pátek 18:00 až pátek 15:00

Setkání se silou plně prožívané přítomnosti.

Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájemcům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravidelného denního rytmu jsou společné meditace, individuální pobyt v přírodě, osobní rozhovory s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.

Během setkání se zachovává mlčení.

Doprovází jáhen Elva Frouz a P. Petr Vacík SJ.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 5460,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 8750,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 12250,- Kč

Přihláška (kurz 522)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 523 Kontemplativní exercicie (6 dní); Kurz A/B

22. - 28.8. 2022, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a P. Jan Regner SJ a MUDr. Barbora Peloušková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 4680,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7500,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10500,- Kč

Přihláška (kurz 523)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici je dvoulůžkový pokoj.

PODZIMNÍ KURZY

Kurz 524 Ignaciánské exercicie (6 dní); Kurz A/B

19.9. - 25.9. 2022, pondělí 18:00 až neděle 15:00 

Exercicie budou vedeny v ekumenickém duchu, jsou určeny pro křesťany z rozmanitého prostředí. Doprovázet je budou husitská farářka a teoložka Ivana Noble a jezuita Petr Havlíček. Půjde o klasickou verzi ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Základem k meditaci budou biblické texty. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích.

Doprovází I. Noble, P. Petr Havlíček SJ.

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6150,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8700,- Kč

Přihláška (kurz 524)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kurz 525 Filmové exercicie (4 dny); Kurz A

28.9. - 2.10. 2022, středa 18:00 až neděle 15:00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF,  P. Samuel Prívara SJ.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2900,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6300,- Kč

Přihláška (kurz 525)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 526 Eneagram - Mezi duší a Duchem I. (2 dny); Kurz A

7.10. - 9.10. 2022, pátek 18:00 až neděle 15:00

Kombinace duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu.

Sebeuvědomění je základ osobního i spirituálního rozvoje. Víkendové setkání mezi duší a Duchem je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Doprovází terapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2600,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 4400,- Kč

Přihláška (kurz 526)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 527 Úvod do kontemplace (3 dny); Kurz A

13.10. - 16.10. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do meditace s možností individuálního doprovázení určený především těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. 

Doprovází P. Jan Regner SJ, terapeut Leoš Zatloukal.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 527)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 529 Sádhána (3 dny); Kurz A

27.10. - 30.10. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází terapeut Šimon Grimmich.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 529)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Kurz 530 Úvod do ignaciánských cvičení (3 dny); Kurz A

3.11. - 6.11. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby. Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život.

Doprovází P. Samuel Prívara, Pavel Banďouch SJ.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 530)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 532 Kontemplativní exercicie (4 dny); Kurz A

16.11. - 20.11. 2022, středa 18:00 až neděle 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 

Doprovází P. Samuel Prívara, s. Denisa Červenková CSTF.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2900,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6300,- Kč

Přihláška (kurz 532)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

 

ZIMNÍ KURZY

Kurz 534 Advent v tichu (2 dny); Kurz A

2.12. - 4.12. 2022, pátek 18:00 až neděle 15:00

Kontemplativní duchovní cvičení s možností individuálního doprovázení. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost.

Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovází jáhen Elva Frouz.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 1800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 2800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 3600,- Kč

Přihláška (kurz 534)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

 

Kurz 535 Úvod do modlitby (3 dny); Kurz A

8.12. - 11.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) s možností individuálního doprovázení, přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.

Doprovází P. Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 535)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 536 Adventní rekolekce (3 dny); Kurz A

15.12. - 18.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF, P. Pavel Pola OCD, MUDr. Barbora Peloušková.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2550,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5300,- Kč

Přihláška (kurz 536)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

 

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.