INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

 

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

MIMOŘÁDNÉ KURZY

Úvod do meditace (2 dny); Kurz A

Kurz zejména pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

28.11. – 30.11. 2022, pondělí 18:00 až středa 15:00

Zveme vás na kurz, který nabídne praktické uvedení do meditace jako praxe bdělé a laskavé pozornosti.

Bdělá a laskavá pozornost může přispět k celkovému osobnímu rozvoji.

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a je otevřen všem studentům a zaměstnancům UK bez

ohledu na vztah k náboženství. Způsob meditace bude vycházet z křesťanské tradice, ale bude

čerpat inspiraci i z jiných duchovních směrů. Součástí kurzu bude teoretické zarámování a

především praktický úvod a společná meditační praxe. Část programu bude probíhat v tichu.

Kurz je dotován z fondů UK a ostatním zájemcům bude nabídnuto místo v případě, že studenti

a zaměstnanci UK nezaplní zcela kapacitu kurzu.

Doprovází I. Noble, P. Pavel Pola OCD.

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 1800,- Kč

Přihláška

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

PODZIMNÍ KURZY

Kurz 525 Filmové exercicie (4 dny); Kurz A

28.9. - 2.10. 2022, středa 18:00 až neděle 15:00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF,  P. Samuel Prívara SJ.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2900,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6300,- Kč

Přihláška (kurz 525)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 526 Eneagram - Mezi duší a Duchem I. (2 dny); Kurz A

7.10. - 9.10. 2022, pátek 18:00 až neděle 15:00

Kombinace duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu.

Sebeuvědomění je základ osobního i spirituálního rozvoje. Víkendové setkání mezi duší a Duchem je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Doprovází terapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2600,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 4400,- Kč

Přihláška (kurz 526)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 527 Úvod do kontemplace (3 dny); Kurz A

13.10. - 16.10. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do meditace s možností individuálního doprovázení určený především těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. 

Doprovází P. Jan Regner SJ, terapeut Leoš Zatloukal.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 527)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

 

Kurz 529 Sádhana (3 dny); Kurz A

27.10. - 30.10. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází Šimon Grimmich a Eva Hrubá

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 529)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Kurz 530 Úvod do ignaciánských cvičení (3 dny); Kurz A

3.11. - 6.11. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby. Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život.

Doprovází P. Samuel Prívara, Pavel Banďouch SJ a sestra Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 530)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 532 Kontemplativní exercicie (4 dny); Kurz A

16.11. - 20.11. 2022, středa 18:00 až neděle 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 

Doprovází P. Samuel Prívara, s. Denisa Červenková CSTF.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2900,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6300,- Kč

Přihláška (kurz 532)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

ZIMNÍ KURZY

Kurz 534 Advent v tichu (2 dny); Kurz A

2.12. - 4.12. 2022, pátek 18:00 až neděle 15:00

Kontemplativní duchovní cvičení s možností individuálního doprovázení. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost.

Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovází jáhen Elva Frouz a Jaromír Veselák

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 1800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 2800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 3600,- Kč

Přihláška (kurz 534)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 535 Úvod do modlitby (nejen) pro katechumeny (3 dny); Kurz A

8.12. - 11.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tento kurz nabízí velmi praktický úvod do modlitby s Písmem. Je zvláště vhodný pro ty, kteří by chtěli nastartovat (či restartovat) svůj duchovní život a nevědí jak na to. Důraz bude kladen na vysvětlení a praktickou ukázku modlitby s Písmem, doprovázenou meditaci, ale také doprovázenou modlitbu pro získaní zkušenosti s denní přítomností Boží v našem běžném životě. Samozřejmostí je možnost využití duchovního doprovázení.

Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.

Doprovází P. Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2450,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Přihláška (kurz 535)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 536 Adventní rekolekce (3 dny); Kurz A

15.12. - 18.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF, P. Pavel Pola OCD, MUDr. Barbora Peloušková.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2550,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5300,- Kč

Přihláška (kurz 536)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.