Aktuální nabídka

Podobně jako v minulém roce se kurzy budou moci v Kolínském klášteře uskutečnit, pokud bude epidemiologická situace na 3. stupni PES. K účasti na kurzu ve třetím stupni bude podle nových regulí pravděpodobně nutné předložit negativní antigenní/PCR test, který nebude starší více než 48 hodin (antigenní test je zdarma, více zde), nebo potvrzení o adekvátním očkování. Podle nové úpravy by měl být při třetím stupni celkový počet osob na kurzu omezen na 24 (2 skupiny po 12). Některé kurzy budou mít v případě epidemiologicky nepříznivé situace (od 4. stupně PES) náhradní on-line variantu. Novinkou bude kurz, který se uskuteční jenom on-line. Více informací naleznete v popiscích, které postupně doplňujeme.

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak, jestli budete žádat o cenu pro osoby s nízkým příjmem (sleva) a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

NOVÉ KURZY NA JARO 2021

Kurz 434 Filmové mini-exercicie (3 dny)

4.-7.3.2021, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Filmová mini-verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. 

Doprovází P. Jan Regner SJ a s. Irena Göbelová CSTF. 

Cena ubytování a stravy je 2.700,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.100,-Kč), kurzovné je pak 750,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.950,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.350,- Kč).

Kurz 434 Filmové mini-exercicie (3 dny) – online varianta

4.-7.3.2021, čtvrtek 16:30 až neděle 15:00

Filmové mini-exercicie jsou zkrácenou verzí oblíbeného kurzu, který staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakci s naším nitrem. Vycházejí z klasických ignaciánských exercicií, které užívají techniku aktivní imaginace. Jsou určené pro milovníky filmů, kteří se nebojí do audiovizuálního díla více ponořit, a tak jej využít na cestě sebepoznání a duchovního života. Vzhledem k epidemické situaci proběhne tento kurz online formou, je proto nezbytnou podmínkou mít dobré internetové spojení, funkční mikrofon a webovou kameru pro videokonference a individuální rozhovory s doprovázejícím.

Důležité je také předplacení služby Edisonline.cz (155,- Kč na měsíc), nebo obdobné platformy, díky které se můžete legální cestou dostat ke kvalitním snímkům. Také je nezbytné vymezit si čas a prostor, abyste se mohli od čtvrtka do neděle věnovat v tichu zhlédnutí filmů a meditaci. Na úvodním setkání přes ZOOM ve čtvrtek ve 17.00 hod vám nabídneme podrobnější informace k celému kurzu. Večer pak (od 20.00) i návod k rozjímání nad filmem a několik impulzů k snímku.

Doprovázejíí P. Jan Regner SJ a s. Irena Göbelová CSTF.

Cena za kurzovné je 900,-Kč, platba proběhne převodem.

Přihláška (kurz 434)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

 

 

Kurz 436 Postní rekolekce A (2 dny)

19.-21.3.2021, pátek 18:00 až neděle 15:00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovází P. Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.

Cena ubytování a stravy je 1.800,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.400,-Kč), kurzovné je pak 500,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.000,- Kč. Celková cena je tedy 3.300,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.900,- Kč).

Přihláška (kurz 436)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

 

Kurz 437 Postní (kontemplativní) rekolekce B (3 dny)

25.-28.3.2021, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Prodloužený víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena ubytování a stravy je 2.700-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.100,-Kč), kurzovné je pak 750,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.950,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.350,- Kč).

Přihláška (kurz 437)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

  

 

© 2015-2020 Kolínský klášter. Created with Wix.com.