Aktuální nabídka

NABÍDKA ON-LINE MEDITACE

Každodenní tichá meditace on-line 

V červnu každý všední den - úterý 1. 6. 2021 až středa 30. 6. 2021.

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line

Každý všední den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA JARO/LÉTO 2021

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak, jestli budete žádat o cenu pro osoby s nízkým příjmem (sleva) a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

V rámci protiepidemických opatření je třeba, aby příchozí do kláštera nejevili příznaky onemocnění COVID-19 a odevzdali při příjezdu jedno z těchto písemných potvrzení (v papírové podobě).

 

- doklad o negativním testu (antigenní nebo PCR) ne starší 48h

- osvědčení o dokončeném očkování (nebo potrvrzení o první dávce očkování, v rozmezí 22 - 90 dní od aplikace)

- doklad o prodělané nemoci, od které neuplynulo více než 90 dní

Prostor pro ztišení (2-11 dní)

od pondělí 21.6. do pátku 2.7.2021

Pro ty, kteří již absolvovali nějaký kurz v kolínském klášteře, otevíráme možnost prostoru pro ztišení. Jedná se o možnost přijet do kláštera a věnovat se ztišení, modlitbě, kontemplaci. Podrobnější popis si prosím pročtěte zde. Příjezdové dny jsou: pondělí 21.6, pátek 25.6 a pondělí 28.6. - vždy od 16.00 do 18.00 h. - z organizačních důvodů není možné přijet v jiné dny a časy. Přijet je možné minimálně na 2 noci. Akce se uskuteční pokud se přihlásí na jeden příjezdový den alespoň 5 účastníků. 

Ubytování poskytujeme na samostatném pokoji, výjimku mohou mít osoby žijící ve společné domácnosti. Strava je zajišťována formou polopenze (snídaně v 8:00, večeře v 18:00). Oběd si každý účastník zajišťuje sám z restaurace/jídelny v Kolíně (není možné si vařit na pokoji; k dispozici bude lednice a mikrovlnka ve vstupní hale).

Cena za den s polopenzí činí 750,-Kč. Platba bude probíhat v hotovosti při příjezdu.

Přihláška na PPZ - od pondělí 21.6.

nebo

Přihláška na PPZ - od pátku 25.6.

nebo

Přihláška na PPZ - od pondělí 28.6.

Na prostor pro ztišení jsou ještě volná místa.

LETNÍ KURZY

Kurz 451 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie) (7 dní)

4.-11. 7. 2021, neděle 18.00 až neděle 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Na tomto typu kurzu je ubytování na samostatném pokoji. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě. 

Při přihlašování zmiňte (v poznámce) vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF.

Cena kurzu je 7.050,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.950,-Kč).

Přihláška (kurz 451)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 454 Kontemplativní exercicie A (9 dní)

23.7.-1. 8. 2021, pátek 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Franze Jalicse. V přihlášce prosím uveďte (do poznámky), zda potřebujete/nepotřebujete uvedení do kontemplace. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí Samuel Prívara SJ a jáhen Miloš Hrdý. 

Cena kurzu je 8.550,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 6.150,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 4.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 454)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 456 Kontemplativní exercicie B (5 dní)

3.-8. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Cena kurzu je 5.150,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.650,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 456)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Kurz 457 Kontemplativní exercicie C (5 dní)

10.-15. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení (+ skupinová a individuální supervize cvičení), která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF, jáhen Elva Frouz a MUDr. Barbora Peloušková.

Cena kurzu je 5.300,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.800,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 457)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 458 Ignaciánské exercicie (6 dní)

16.8.-22. 8. 2021, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. Na tomto kurzu je ubytování obvykle na samostatném pokoji, výjimečně na sdíleném pokoji. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. František Hylmar SJ, P. Petr Havlíček SJ a Samuel Prívara SJ.

Cena kurzu je 6.500,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.500,-Kč).

Přihláška (kurz 458)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 459 Kontemplativní exercicie D (6 dní)

24.-30. 8. 2021, úterý 18.00 až pondělí 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ, Denisa Červenková CSTF, Šimon Grimmich.

Cena kurzu je 6.100,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.300,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 459)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

VÝHLED NA PODZIMNÍ KURZY

Kurz 460 Manažer v kontemplaci (2 dny)

1.-3.9.2021, středa až pátek

Kurz je určen pro účastníky v náročných pracovních funkcích, kteří hledají cestu jak vyvážit profesní život s duchovním a lidským růstem. Inspiraci budeme čerpat u křesťanských mystiků, kteří dosáhli vrcholů duchovní zkušenosti a zároveň žili intenzivní činný život (Terezie z Avily, Tomáš Akvinský a další). Seznámíme se s jejich praxí, vyzkoušíme některé druhy meditace a kontemplativní modlitby. Pobyt probíhá v prostém klášterním prostředí, nabízí prostor pro vnější i vnitřní ztišení. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří chtějí prohloubit svou meditační praxi. Součástí je možnost osobních rozhovorů včetně přípravy dlouhodobějšího individuálního meditačního programu.

Doprovázejí Miloš Hrdý a Denisa Červenková CSTF.

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.

Kurz 462 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (6 dní)

19.-25.9.2021, neděle 18:00 až sobota 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovázejí Jan Šedivý a Denisa Červenková CSTF. 

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.

Kurz 464 Individuální ignaciánské exercicie (6 dní)

27.9.-3.10.2021, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.