Aktuální nabídka

Podobně jako v minulém roce se kurzy budou moci v Kolínském klášteře uskutečnit, pokud bude epidemiologická situace na 3. stupni PES. K účasti na kurzu ve třetím stupni bude podle nových regulí pravděpodobně nutné předložit negativní antigenní/PCR test, který nebude starší více než 48 hodin (antigenní test je zdarma, více zde), nebo potvrzení o adekvátním očkování. Podle nové úpravy by měl být při třetím stupni celkový počet osob na kurzu omezen na 24 (2 skupiny po 12). Některé kurzy budou mít v případě epidemiologicky nepříznivé situace (od 4. stupně PES) náhradní on-line variantu. Novinkou bude kurz, který se uskuteční jenom on-line. Více informací naleznete v popiscích, které postupně doplňujeme.

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak, jestli budete žádat o cenu pro osoby s nízkým příjmem (sleva) a informaci, zda se chystáte přijet autem. U kurzu 431 po Vás budeme žádat popis Vaší motivace k přihlášení. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

NOVÉ KURZY NA JARO 2021

Kurz 431 Ignaciánské exercicie (5 dní) - klasická, nebo náhradní online varianta

9.-14.2.2021, úterý 18:00 až neděle 15:00

Klasická verze ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Počet účastníků je omezen (12-20 účastníků), při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu (zapište jej prosím do poznámky v přihlášce). Exercicie se budou konat i v případě nepříznivé epidemiologické situace, a to v online variantě.

Doprovází P. František Hylmar SJ a sestra Denisa Červenková CSTF.

Cena ubytování a stravy je 4.400,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.400,-Kč), kurzovné je pak 1.250,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj u tohoto typu kurzu neúčtujeme. 

Celková cena je tedy 5.650,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.650,- Kč). 

Přihláška (kurz 431)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Náhradní on-line varianta ignaciánských exercicií (potrvá-li zákaz konání kurzů): 

Při této variantě je podmínkou dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní videorozhovor s doprovázejícím.

Začínáme v úterý 9. 2. v 19.30, odkaz na webovou stránku rozešleme účastníkům v předvečer setkání. Na úvodním setkání předáme podrobnější informace k celému kurzu.

Výhodou této varianty exercicií je doprovázení v modlitbě právě v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. Předpokládá se 3-5 hodin meditace denně (dle dohody s doprovázejícím), každodenní individuální doprovázení a audio/písemný impuls pro jednotlivé dny exercicií. Pro tuto variantu samozřejmě nebude vyžadován antigenní/PCR test.

Cena on-line varianty by byla za cenu kurzovného, tedy 1.500,-Kč.

Kurz 432 Kontemplativní exercicie na doma (4 dny)

17.-21.2.2021, středa 20:00 až neděle 12:00

Kontemplativní duchovní cvičení, které je možné absolvovat v bezpečí domova nebo jiného útulného místa. Každý den bude obsahovat: Tři bloky meditace (s praktickými doporučeními k jejímu provádění), promluvu doprovázejícího, bohoslužbu slova pro zájemce, možnost osobního rozhovoru s doprovázejícím (Skype, Zoom či telefon). Promluvy budou vysílány online v předem ohlášeném čase. Zároveň budou natočeny pro pozdější přehrání kdykoli. Čas a technický způsob osobních rozhovorů budeme domlouvat individuálně. Doprovázející bude po celou dobu kurzu plně k dispozici. Pro účast na tomto typu kurzu samozřejmě nebude vyžadován antigenní/PCR test.

Doprovází jáhen Elva Frouz.

Cena za on-line kurz je 1.200,- Kč.

Přihláška (kurz 432)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

 

Kurz 434 Filmové mini-exercicie (3 dny)

4.-7.3.2021, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Filmová mini-verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. 

Doprovází P. Jan Regner SJ a s. Irena Göbelová CSTF. 

Cena ubytování a stravy je 2.700,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.100,-Kč), kurzovné je pak 750,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.950,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.350,- Kč).

Přihláška (kurz 434)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

 

 

Kurz 436 Postní rekolekce A (2 dny)

19.-21.3.2021, pátek 18:00 až neděle 15:00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovází P. Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.

Cena ubytování a stravy je 1.800,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.400,-Kč), kurzovné je pak 500,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.000,- Kč. Celková cena je tedy 3.300,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.900,- Kč).

Přihláška (kurz 436)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.

 

 

Kurz 437 Postní (kontemplativní) rekolekce B (3 dny)

25.-28.3.2021, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Prodloužený víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena ubytování a stravy je 2.700-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.100,-Kč), kurzovné je pak 750,-Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.950,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.350,- Kč).

Přihláška (kurz 437)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

  

 

© 2015-2020 Kolínský klášter. Created with Wix.com.