NABÍDKA ON-LINE MEDITACE

Každodenní tichá meditace on-line 

V srpnu každý všední den - pondělí 2. 8. 2021 až úterý 31. 8. 2021.

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line

Každý všední den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA LÉTO A PODZIM 2021

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

V rámci protiepidemických opatření je třeba, aby příchozí do kláštera nejevili příznaky onemocnění COVID-19 a při příjezdu předložili jedno z těchto písemných potvrzení (v papírové nebo elektronické podobě):

 

- doklad o negativním antigenním testu (ne starší 72 h) nebo negativním PCR testu (ne starší 7 dní)

- osvědčení o dokončeném očkování, přičemž od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- doklad o prodělané nemoci, od které neuplynulo více než 180 dní

LETNÍ KURZY

Kurz 456 Kontemplativní exercicie B (5 dní)

3.-8. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Cena kurzu je 5.150,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.650,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

 

Kurz 457 Kontemplativní exercicie C (5 dní)

10.-15. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení (+ skupinová a individuální supervize cvičení), která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF, jáhen Elva Frouz a MUDr. Barbora Peloušková.

Cena kurzu je 5.300,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.800,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 457)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 458 Ignaciánské exercicie (6 dní)

16.8.-22. 8. 2021, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. Na tomto kurzu je ubytování obvykle na samostatném pokoji, výjimečně na sdíleném pokoji. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. František Hylmar SJ, P. Petr Havlíček SJ a Samuel Prívara SJ.

Cena kurzu je 6.500,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.500,-Kč).

Přihláška (kurz 458)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

 

Kurz 459 Kontemplativní exercicie D (6 dní)

24.-30. 8. 2021, úterý 18.00 až pondělí 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ, Denisa Červenková CSTF, Šimon Grimmich.

Cena kurzu je 6.100,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.300,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 459)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

PODZIMNÍ KURZY

Kurz 462 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (6 dní)

19.-25.9.2021, neděle 18:00 až sobota 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovázejí Jan Šedivý a Denisa Červenková CSTF. 

Cena kurzu je 7.900,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.900,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje: 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 462)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.

Kurz 464 Individuální ignaciánské exercicie (6 dní)

27.9.-3.10.2021, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro účastníky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět mlčení a možnost individuálního doprovázení nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu nebudou přednášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou posloužit k lepšímu sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti. 

Doprovázejí Ivana Noble, Tim Noble, Dagmar Křížková a Petr Havlíček SJ.

Cena kurzu je 7.750,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.750,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje: 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 464)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 466 Úvod do kontemplace (3 dny) 

14.-17.10.2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, drobná práce v klášteře a individuální doprovázení.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ a terapeut Leoš Zatloukal.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 466)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 467 Víkend mezi duší a duchem (3 dny)

21. - 24. 10. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3180,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4580,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6100,-Kč

Přihláška (kurz 467)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 468 Kontemplativní exercicie (5 dní)

26.-31. 10. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 

Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a M. Hrdý

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 468)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 469 Úvod do modlitby a meditace (3 dny)

4.-7. 11. 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. 

Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a A. Muchová

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 469)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 471 Kontemplativní exercicie (5 dní)

16.-21.11. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. 

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 471)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.