top of page

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případě zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA ROK 2023

Kurz 586 Úvod do modlitby, úroveň A
7. 12. - 10. 12. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) s možností individuálního
doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.

Doprovází: Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 586)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 587 Adventní rekolekce, úroveň A
14. 12. - 17. 12. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Pavel Pola OCD a jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 587)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

KURZY NA ROK 2024

Kurz 592 Sádhana, úroveň A
18. 1. - 21. 1. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 592)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 593 Enneagram II - Mezi duší a Duchem, úroveň B
25. 1. - 28. 1. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Víkendové setkání Mezi duší a Duchem II. je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. 

Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury a dynamiky našeho typu osobnosti dle enneagramu (enneatypu). Budeme se také učit, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování, jak se projevují nejen v mezilidské interakci. Kromě překážek na cestě do našeho středu se budeme také učit kontaktovat a kultivovat zdroje a kvality v kontextu psychospirituálního rozvoje. Důraz bude kladen na interaktivní skupinovou a individuální práci.

Doprovází: psychoterapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF

Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali kurz Mezi duší a Duchem I. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, kdy a kde jste kurz Mezi duší a Duchem I již absolvovali.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 5400,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 6750,- Kč

Přihláška (kurz 593)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 594 Uspořádat si život - Ignaciánské exercicie, úroveň B
30. 1. - 4. 2. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů úrovně A (Úvod do modlitby nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení), ale není nutné. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Privara SJ, František Hylmar SJ, Pavel Banďouch SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8900,- Kč

Přihláška (kurz 594)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje.

Kurz 608 Ignaciánské exercicie, úroveň B
7. 5. - 12. 5. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů úrovně A (Úvod do modlitby nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení), ale není nutné. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Privara SJ, Pavel Banďouch SJ, s. Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8900,- Kč

Přihláška (kurz 608)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

bottom of page