INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

 

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

ZIMNÍ KURZY

Kurz 534 Advent v tichu (2 dny), úroveň A

2.12. - 4.12. 2022, pátek 18:00 až neděle 15:00

Kontemplativní duchovní cvičení s možností individuálního doprovázení. Zván je každý, kdo chce věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost.

Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché fyzické práci, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 1800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 2800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 3600,- Kč

Přihláška (kurz 534)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 535 Úvod do modlitby (nejen) pro katechumeny (3 dny), úroveň A

8.12. - 11.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tento kurz nabízí velmi praktický úvod do modlitby s Písmem. Je zvláště vhodný pro ty, kteří by chtěli nastartovat (či restartovat) svůj duchovní život a nevědí jak na to. Důraz bude kladen na vysvětlení a praktickou ukázku modlitby s Písmem, doprovázenou meditaci, ale také doprovázenou modlitbu pro získaní zkušenosti s denní přítomností Boží v našem běžném životě. Samozřejmostí je možnost využití duchovního doprovázení.

Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.

Doprovází P. Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2460,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3960,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5280,- Kč

Přihláška (kurz 535)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 536 Adventní rekolekce (3 dny), úroveň A

15.12. - 18.12. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.

Doprovází s. Denisa Červenková CSTF, P. Pavel Pola OCD, MUDr. Barbora Peloušková.

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2550,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3950,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5300,- Kč

Přihláška (kurz 536)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

KURZY NA ROK 2023

Kurz 541 Enneagram I - Mezi duší a Duchem, úroveň A

26. 1. - 29. 1. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz mezi duší a Duchem je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Sebeuvědomění je základ osobního i spirituálního rozvoje. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Doprovází: psychoterapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3750,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Přihláška (kurz 541)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 542 Uspořádat si život - Ignaciánské exercicie, úroveň B

31. 1. - 5. 2. 2023, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů úrovně A (Úvod do modlitby nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení), ale není nutné. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Privara SJ, František Hylmar SJ, Pavel Banďouch SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8900,- Kč

Přihláška (kurz 542)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kurz 544 Sádhana, úroveň A

16. 2. - 19. 2. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich a Réka Derzsi

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 544)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 545 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

23. 2. - 26. 2. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Jan Regner SJ a Samuel Prívara SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 545)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 547 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

8. 3. - 12. 3. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují získat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor s doprovázejícím. Během exercicií se zachovává mlčení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, katolický jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 547)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 548 Úvod do Ignaciánských Duchovních cvičení, úroveň A

16. 3. - 19. 3. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Nabízíme velmi praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby (úroveň A). Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem ignaciánských exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život. Pro účastníky, kteří uvažují nad delším kurzem ignaciánských exercicií (úroveň B nebo C) slouží také jako výborná příprava a zácvik do ignaciánské metody. Samozřejmostí kurzu je možnost duchovního doprovázení (rozhovor), nabídka mše svaté či svátosti smíření. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Samuel Privara SJ,  Petr Hruška SJ, s. Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 548)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 549 Filmové exercicie, úroveň A

22. 3. - 26. 3. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: Jan Regner SJ a Petr Glogar OCD

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 549)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 550 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

30. 3. - 2. 4. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Pavel Pola OCD, Samuel Prívara SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 550)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 551 Velikonoční triduum s meditacemi a obřady v ekumenickém duchu

6. 4. - 10. 4. 2023, čtvrtek 10:00 až pondělí 15:00 (4 dny), úroveň B

Společné slavení Velikonoc inspirované praxí ekumenických komunit Grandchamps, Archa a Bose. Začíná se společně ve čtvrtek dopoledne přípravou hodu Beránka. Čtvrteční slavnost bude zahrnovat prvky sederové večeře, umývání nohou a slavení eucharistie. Po ní vstoupíme společně do ticha, ke kontemplaci, křížové cestě, pašijím, velkopátečním obřadům. Na Bílou sobotu bude vigilie a ekumenická obnova křtu.

Doprovází: Ivana Noble a Tim Noble

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 551)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.