top of page

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

 

MIMOŘÁDNÉ KURZY

Úvod do meditace, úroveň A
Kurz zejména pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy
27. 2. – 1. 3. 2023, pondělí 18:00 až středa 15:00 (2 dny)

Zveme vás na kurz, který nabídne praktické uvedení do meditace jako praxe bdělé a laskavé pozornosti. Bdělá a laskavá pozornost může přispět k celkovému osobnímu rozvoji. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a je otevřen všem studentům a zaměstnancům UK bez ohledu na vztah k náboženství. Způsob meditace bude vycházet z křesťanské tradice, ale bude čerpat inspiraci i z jiných duchovních směrů. Součástí kurzu bude teoretické zarámování a především praktický úvod a společná meditační praxe. Část programu bude probíhat v tichu.

Kurz pořádá kolínský klášter ve spolupráci s Centrem péče o duši.
Doprovází: Adéla Muchová a Pavel Pola OCD

Cena kurzu (dotovaná):
Na dvoulůžkovém pokoji - 800,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 1800,- Kč

Kurz je dotován z fondů UK a ostatním zájemcům bude nabídnuto místo v případě, že studenti a zaměstnanci UK nezaplní zcela kapacitu kurzu.

Přihláška (kurz UK)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

KURZY NA ROK 2023

Kurz 542 Uspořádat si život - Ignaciánské exercicie, úroveň B

31. 1. - 5. 2. 2023, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů úrovně A (Úvod do modlitby nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení), ale není nutné. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Privara SJ, František Hylmar SJ, Pavel Banďouch SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8900,- Kč

Přihláška (kurz 542)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 544 Sádhana, úroveň A

16. 2. - 19. 2. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich a Réka Derzsi

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 544)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou pouze dvoulůžkové pokoje.

Kurz 545 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

23. 2. - 26. 2. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Jan Regner SJ a Samuel Prívara SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 545)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 547 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

8. 3. - 12. 3. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují získat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor s doprovázejícím. Během exercicií se zachovává mlčení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, katolický jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 547)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kurz 548 Úvod do Ignaciánských Duchovních cvičení, úroveň A

16. 3. - 19. 3. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Nabízíme velmi praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby (úroveň A). Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem ignaciánských exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život. Pro účastníky, kteří uvažují nad delším kurzem ignaciánských exercicií (úroveň B nebo C) slouží také jako výborná příprava a zácvik do ignaciánské metody. Samozřejmostí kurzu je možnost duchovního doprovázení (rozhovor), nabídka mše svaté či svátosti smíření. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Samuel Privara SJ,  Petr Hruška SJ, s. Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 548)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 549 Filmové exercicie, úroveň A

22. 3. - 26. 3. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: Jan Regner SJ a Petr Glogar OCD

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 549)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 550 Postní kontemplativní exercicie, úroveň A

30. 3. - 2. 4. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.

Doprovází: Pavel Pola OCD, Samuel Prívara SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 550)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 551 Velikonoční triduum s meditacemi a obřady v ekumenickém duchu

6. 4. - 10. 4. 2023, čtvrtek 10:00 až pondělí 15:00 (4 dny), úroveň B

Společné slavení Velikonoc inspirované praxí ekumenických komunit Grandchamps, Archa a Bose. Začíná se společně ve čtvrtek dopoledne přípravou hodu Beránka. Čtvrteční slavnost bude zahrnovat prvky sederové večeře, umývání nohou a slavení eucharistie. Po ní vstoupíme společně do ticha, ke kontemplaci, křížové cestě, pašijím, velkopátečním obřadům. Na Bílou sobotu bude vigilie a ekumenická obnova křtu.

Doprovází: Ivana Noble a Tim Noble

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 551)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 552 KZV Alumni

13. 4. - 16. 4. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Toto setkání je věnováno účastníkům všech předchozích ročníků Kurzu základu víry (KZV), kteří chtějí dobře prožít Velikonoční dobu. Nabídneme podněty k meditaci, prostor pro skupinovou interakci a mini výlet po okolí. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení.

Doprovází: Tomáš Halík, Martin Staněk, s. Denisa Červenková CSTF, Adéla a Petr Muchovi

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 552)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 553 Sádhana, úroveň A

20. 4. - 23. 4. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich a Eva Hrubá

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 553)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 555 Ignaciánské exercicie, úroveň B

3. 5. - 8. 5. 2023, středa 18:00 až pondělí 15:00 (5 dní)

Pětidenní exercicie podle Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly nabízí příležitost poznat do větší hloubky Vzkříšeného Pána. Každý den bude obsahovat serii meditací, které vycházejí z ignaciánské metodologie a mají nám pomoci kráčet se Vzkříšeným Ježíšem. Tato osobní na Písmu založená zkušenost, nás povzbudí abychom žili více v Kristu a sloužili druhým. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení v češtině, angličtině a nebo španělštině.

This five-day retreat, based on the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, will provide an opportunity for each person to come to know more intimately the Risen Lord in his or her life. Each day will consist of a series of structured contemplations based on the Ignatian methodology that will allow us to walk with the Resurrected Jesus.  Such an experience, personal and grounded in Scripture, can propel us forward to live more deeply in Christ in service to others.

Doprovází: Samuel Privara SJ, Chris Staab SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 6600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8900,- Kč

Přihláška (kurz 555)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 556 Modlitba examen, úroveň A

11. 5. - 14. 5. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Nabízíme praktické uvedení do ignaciánské modlitby examen, která zásadním způsobem obohacuje náš vnitřní život. Představíme si a prakticky vyzkoušíme různé možnosti, jak se s užitkem vracet ke své životní zkušenosti, orientovat se v ní a nacházet v ní Boží přítomnost a náznaky dalších cest. Kurz prospěje všem, kdo chtějí prohloubit a zjemnit svou duchovní vnímavost, a tak se modlit a žít bděleji a v hlubším spojení s Bohem, se sebou i s druhými.

Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení

Doprovází: František Hylmar SJ, Pavel Banďouch SJ

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 2700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5550,- Kč

Přihláška (kurz 556)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 558 Tělo v kontemplaci, úroveň A

25. 5. - 28. 5. 2023, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě).

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, rehabilitační lékařka a neuroložka MUDr. Barbora Peloušková a terapeutka Jana Fojtíčková

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5850,- Kč

Přihláška (kurz 558)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 559 Kontemplativní exercicie, úroveň B

30. 5. - 4. 6. 2023, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovází: Jan Šedivý, s. Denisa Červenková CSTF

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 5600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 7900,- Kč

Přihláška (kurz 559)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 561 Filmové exercicie, úroveň A

14. 6. - 18. 6. 2023, středa 18:00 až neděle 15:00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Hlavní součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: Pavel Pola OCD a Šimon Grimmich

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3200,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 4900,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 6700,- Kč

Přihláška (kurz 561)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 564 Kontemplativní exercicie, úroveň B

30. 6. - 8. 7. 2023, pátek 18:00 až sobota 15:00 (8 dní)

Praktický kurz kontemplativní modlitby otevřený všem zájemcům, kteří mají alespoň základní zkušenost s kontemplací. Program bude tvořen především několika hodinami společné kontemplativní modlitby každý den, dále pobytem v přírodě, jednoduchou fyzickou prací, osobním rozhovorem s doprovázejícím a slavením eucharistie. Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu. Kurz není vhodný pro lidi v aktuální závažné životní krizi nebo lidi v psychiatrické léčbě. Celý kurz bude probíhat v mlčení.

Doprovází: Pavel Pola OCD a jáhen Miloš Hrdý

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10800,- Kč

Přihláška (kurz 564)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 565 Uspořádej si život, úroveň B

9. 7. - 16. 7. 2023, neděle 18:00 až neděle 15:00 (7 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v poznámce zmiňte Vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání).

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF a František Hylmar SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 8050,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 11200,- Kč

Přihláška (kurz 565)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 566 Týden kolínské komunity, úroveň A

18. 7. - 23. 7. 2023, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Tento týden je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří chtějí dobře prožít prázdninový čas. V klášteře jako “na chalupě” nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci, úvod do hagioterapie, možnost skupinové interakce a řadu volnočasových aktivit různého typu.

Doprovází: Oldřich Jirsa a Vojtěch Fejlek

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 3700,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 5600,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 7900,- Kč

Přihláška (kurz 566)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 568 Kontemplativní exercicie, úroveň B

1. 8. - 9. 8. 2023, úterý 18:00 až středa 15:00 (8 dní)

Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájemcům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravidelného denního rytmu jsou společné meditace, individuální pobyt v přírodě, osobní rozhovory s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.

Během kurzu se zachovává mlčení.

Doprovází: Petr Vacík SJ a jáhen Elva Frouz

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4800,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7200,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10800,- Kč

Přihláška (kurz 568)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 569 Ignaciánské exercicie, úroveň B

11. 8. - 19. 8. 2023, pátek 18:00 až sobota 15:00 (8 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie, jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů jako např. Úvod do modlitby, nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení, ale není nutností. Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.

Doprovází: Samuel Prívara SJ, s. Simeona CJ, Petr Hruška SJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 8800,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 12400,- Kč

Přihláška (kurz 569)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 571 Tělo v kontemplaci, úroveň B

20. 8. - 27. 8. 2023, neděle 18:00 až neděle 15:00 (7 dní)

Tyto exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu. Tyto exercicie nejsou vhodné pro lidi v aktuální závažné životní krizi nebo lidi v psychiatrické léčbě. Celý kurz bude probíhat v mlčení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF, rehabilitační lékařka a neuroložka MUDr. Barbora Peloušková 

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 5250,- Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7350,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10500,- Kč

Přihláška (kurz 571)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

 

bottom of page