top of page

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

 

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který Vás navede odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Tyto informace potřebujeme pro přihlášení ubytovaných městu Kolín. Dále pak uvedete typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován/a. K dispozici je pět míst v jednolůžkovém pokoji, deset míst ve dvoulůžkovém pokoji a patnáct míst ve třílůžkovém pokoji. Sdělte nám také, zda se chystáte přijet autem, v klášteře je možné parkování pro omezený počet účastníků. Do poznámek můžete uvést žádost o slevu pro osoby s nízkým příjmem, studenty, důchodce. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní a fakturu s výzvou k platbě obdržíte jeden až dva týdny před začátkem kurzu. Mějte, prosíme, na paměti, že přihláška je závazná a v případě zrušení účasti z Vaší strany se na Vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurzy, které kolínský klášter pořádá, mají různé zaměření, úroveň obtížnosti a návaznosti na předchozí účast na kurzech. 

Kurzy úrovně A 

Základní úroveň obtížnosti vhodná pro uvedení do jednotlivých metod sebezkušenosti, modlitby, kontemplace, bdělosti nebo meditace.

Kurzy úrovně B

Pro tyto kurzy je vhodná, nicméně ne nutná, zkušenost s předchozími kurzy nebo vlastní meditační nebo kontemplativní praxí, získaná účastí v jiných duchovních cvičeních, exerciciích nebo rekolekcích. Kurzy mohou být delší, obtížnější jak fyzicky tak psychicky.

Kurzy úrovně C

Tyto kurzy navazují na předchozí účast v jiných kurzech úrovně B a předpokládá se jejich absolvování.

Kurzy se co do metody převážně dělí na:

Kontemplativní - jejich podstatou je kontemplativní modlitba nebo meditace;

Ignaciánské - jejich metou jsou ignaciánská duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly;

Speciální - kurzy používající k sebepoznání film, knihy, hudbu nebo psychologické prostředky.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

 

Každodenní tichá meditace on-line 

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

MIMOŘÁDNÉ KURZY

Kurz 612 KZV Alumni
6. 6. - 9. 6. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Toto setkání je věnováno účastníkům všech předchozích ročníků Kurzu základu víry (KZV). Nabídneme podněty k meditaci, prostor pro skupinovou interakci a mini výlet po okolí. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení.

Doprovází: Tomáš Halík, Martin Staněk a s. Denisa Červenková

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 5790,- Kč

Přihláška (kurz 612)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

KURZY NA ROK 2024

Kurz 611 Kontemplativní exercicie, úroveň B
28. 5. - 2. 6. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovází: Jan Šedivý, s. Denisa Červenková CSTF

Ceny kurzu:

Na třílůžkovém pokoji - 4200,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 6100,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 8400,- Kč

Přihláška (kurz 611)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 613 Úvod do rozlišování, úroveň A
13. 6. - 16. 6. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Prakticky zaměřený úvod do ignaciánského rozlišování. Rozlišování pomáhá porozumět tomu, co se v nás děje a dává nám do ruky nástroj, jak různá vnitřní hnutí zpracovávat a reagovat na ně. Kurz je zaměřen na základy rozlišování a jeho praktickou aplikaci ve vlastním životě. Rekolekce probíhají v částečném mlčení.

Doprovází: Samuel Prívara SJ, Petr Hruška SJ a s. Simeona CJ

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 5790,- Kč

Přihláška (kurz 613)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 614 Filmové exercicie, úroveň A
20. 6. - 23. 6. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Hlavní součástí kurzu jsou individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá v tichu s možností individuálního doprovázení.

Doprovází: Lukáš Jirsa, Paula Fassati a Jan Regner SJ

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 5790,- Kč

Přihláška (kurz 614)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 617 Uspořádat si život, úroveň B
7. 7. - 14. 7. 2024, neděle 18:00 až neděle 15:00 (7 dní)

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání).

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF a František Hylmar SJ

Ceny kurzu:
Na dvoulůžkovém pokoji - 8190,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 11340,- Kč

Přihláška (kurz 617)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 618 Kontemplativní exercicie, úroveň B
15. 7. - 21. 7. 2024, pondělí 18:00 až neděle 15:00 (6 dní)

Kurz kontemplativní modlitby je nabízen především mírně pokročilým a pokročilým zájemcům o kontemplativní modlitbu. Účast je možná i pro začátečníky, kterým bude nabídnut zácvik do metody. Kurz se odehrává v přísném mlčení, součástí je každodenní duchovní doprovázení, mše svatá a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Doprovází: Samuel Prívara SJ, jáhen Miloš Hrdý a Jan Hála

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 4680,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 6780,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 9600,- Kč

Přihláška (kurz 618)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 619 Sádhana, úroveň A
23. 7. - 28. 7. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Kurz je inspirován školou vnitřní modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Nebude chybět ani možnost osobního rozhovoru. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky.

Doprovází: Jan Regner SJ, Eva Hrubá a Šimon Grimmich

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 4200,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 6100,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 8400,- Kč

Přihláška (kurz 619)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 621 Kontemplativní exercicie, úroveň B
2. 8. - 10. 8. 2024, pátek 18:00 až sobota 15:00 (8 dní)

Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájemcům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravidelného denního rytmu jsou společné meditace, individuální pobyt v přírodě, osobní rozhovory s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.
Během kurzu se zachovává mlčení.

Doprovází: Petr Vacík SJ a jáhen Elva Frouz

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 5680,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 8080,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 11680,- Kč

Přihláška (kurz 621)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

Kurz 623 Tělo v kontemplaci, úroveň B
19. 8. - 25. 8. 2024, pondělí 18:00 až neděle 15:00 (6 dní)

Tyto exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o prohloubení praxe kontemplativní modlitby. Velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a pohybová cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace. Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu. Tyto exercicie nejsou vhodné pro osoby v akutní závažné životní krizi nebo v psychiatrické léčbě. Během kurzu se zachovává mlčení, nabízí se možnost osobních rozhovorů s doprovázejícími.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF a fyzioterapeutka a neuroložka MUDr. Barbora Peloušková

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 6180,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 8280,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 11100,- Kč

Přihláška (kurz 623)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 624 Ignaciánské exercicie, úroveň B
26. 8. - 31. 8. 2024, pondělí 18:00 až sobota 15:00 (5 dní)

Ignaciánské exercicie, jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů jako např. Úvod do modlitby, nebo Úvod do ignaciánských duchovních cvičení, ale není nutností. Exercicie probíhají v přísném mlčen individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k vaši účasti.

Doprovází: František Hylmar SJ a s. Simeona CJ

Ceny kurzu:

Na dvoulůžkovém pokoji - 7350,- Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 9650,- Kč

Přihláška (kurz 624)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 625 Kontemplativní exercicie, úroveň A
3. 9. - 8. 9. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájemcům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravidelného denního rytmu jsou společné meditace, silencium, osobní rozhovory s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.
Během kurzu se zachovává mlčení.

Doprovází: s. Denisa Červenková CSTF a  Jan Regner SJ

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 4200,- Kč
Na dvoulůžkovém pokoji - 6100,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 8400,- Kč

Přihláška (kurz 625)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 627 Sádhana, úroveň A
19. 9. - 22. 9. 2024, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází: Šimon Grimmich

Ceny kurzu:
Na třílůžkovém pokoji - 3000,- Kč 
Na dvoulůžkovém pokoji - 4500,- Kč 
Na jednolůžkovém pokoji - 5790,- Kč 

Přihláška (kurz 627)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 628 Ignaciánské exercicie, úroveň B
24. 9. - 29. 9. 2024, úterý 18:00 až neděle 15:00 (5 dní)

Exercicie budou vedeny v ekumenickém duchu a budou otevřené pro lidi z rozmanitého prostředí. Doprovázet je budou husitská farářka a teoložka Ivana Noble a jezuita Petr Havlíček. Půjde o ignaciánská duchovní cvičení s biblickými meditacemi a individuálními rozhovory. Větší pozornost budeme tentokrát věnovat péči o duchovní zdroje, odolnosti v zatěžkávajících situacích a kultivaci schopnosti rozlišovat nejen mezi dobrem a zlem, ale i uvnitř dobrých nebo složitých životních zadání. Témata meditací pomohou hledat duchovní svobodu a radost ve vztahu k Bohu i k lidem.

Doprovází: Ivana Noble a Petr Havlíček SJ

Ceny kurzu:
Na dvoulůžkovém pokoji - 7350,- Kč
Na jednolůžkovém pokoji - 9650,- Kč

Přihláška (kurz 628)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.

bottom of page