NABÍDKA ON-LINE MEDITACE

Každodenní tichá meditace on-line 

V listopadu každý všední den - pondělí 1. 11. 2021 až úterý 30. 11. 2021.

 

Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line

Každý všední den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA ZIMU a JARO 2022

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak typ pokoje, ve kterém chcete být ubytován a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

V rámci protiepidemických opatření je třeba, aby příchozí do kláštera nejevili příznaky onemocnění COVID-19 a při příjezdu předložili jedno z těchto písemných potvrzení (v papírové nebo elektronické podobě):

- osvědčení o dokončeném očkování, přičemž od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- doklad o prodělané nemoci, od které neuplynulo více než 180 dní

ZIMNÍ KURZY

Kurz 479 Kontemplativní exercicie (5 dní)

25.-30.1. 2022, úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu je společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor s doprovázejícím, několik promluv zaměřených na praxi kontemplace, během exercicií se zachovává mlčení. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovázejí jáhen P. Pavel Pola OCD a jáhen Elva Frouz.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 479)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 501 Sádhána  (4 dny)

9.-13.2. 2022, středa 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Doprovází terapeut Šimon Grimmich.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3120,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji -5000,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 7000,-Kč

Přihláška (kurz 501)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 503 Víkend mezi duší a Duchem  (3 dny)

24.-27.2. 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 503)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

Kurz 504 Postní kontemplativní exercicie  (4 dny)

2.-6.3. 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu je společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor s doprovázejícím, několik promluv zaměřených na praxi kontemplace, během exercicií se zachovává mlčení. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovázejí katolický jáhen Elva Frouz a Jaromír Veselák.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3120,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji -5000,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 7000,-Kč

Přihláška (kurz 504)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 505 Úvod do ignaciánských duchovních cvičení  (3 dny)

10.-13.3. 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace,

examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby. Kurz je určen těm, kteří se chtějí seznámit se světem exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život.

Doprovázejí P. Samuel Prívara  SJ a P. Jan Regner SJ.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 505)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 506 Nebeský žebřík (3 dny) 

17. - 20.3. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Jákobův žebřík, který vede z nebe k lidem a od lidí k Bohu inspiroval jak západní tak východní křesťanskou spiritualitu a ikonografii.  V pravoslaví patří do postní doby četba Nebeského žebříku od sv. Jana Klimaka. Tato duchovní obnova zahrne jak ignaciánskou meditaci s biblickým textem, meditaci s texty sv. Jana Klimaika a Petre Tutea, s ikonami nebeského žebříku, i Ježíšovu modlitbu.

Doprovázejí Teoložky a duchovní Ivana Noble a Kateřina Bauer.

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 506)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

JARNÍ KURZY

Kurz 507 Postní rekolekce: Tělo v modlitbě (3 dny) 

24. - 27.3. 2022, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontemplativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě).

Kurz doprovází Denisa Červenková CSTF a fyzioterapeutka a neuroložka MUDr. B. Peloušková..

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 507)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 508 Víkend pro komunitu  (3 dny)

1.-3.4. 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří chtějí dobře prožít adventní čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor pro skupinovou interakci. 

Těšíme se na vás!

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 2340,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 3750,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 5250,-Kč

Přihláška (kurz 508)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 509 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým  (5 dní)

5.-10.4. 2022, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého, který bude tento kurz doprovázet.

Doprovázejí Jan Šedivý a Denisa Červenková CSTF.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 3900,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 6250,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 8750,-Kč

Přihláška (kurz 509)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 510 Velikonoční kontemplativní exercicie podle Franze Jalicse  (6 dní)

12.-18.4. 2022, úterý 18.00 až pondělí 15.00

Praktický i teoretický kurz kontemplativní modlitby podle France Jalicse pro všechny zájemce o kontemplativní modlitbu. Součásti kurzu je nabídka individuálního doprovázení a zácvik do metody. Výhodou ale ne podmínkou je absolvování některého z úvodních kurzů do kontemplace nebo modlitby.

Doprovází P. Samuel Prívara SJ a jáhen Miloš Hrdý.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji - 4680,-Kč

Na dvoulůžkovém pokoji - 7500,-Kč

Na jednolůžkovém pokoji - 10500,-Kč

Přihláška (kurz 510)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Informace k jednotlivým typům kurzů.

Všeobecné podmínky přihlášení.