Prostor pro ztišení

Prostor pro ztišení je možnost přijet individuálně do Kolínského kláštera a věnovat se ztišení, modlitbě, kontemplaci. Tento prostor nyní otvíráme jako náhradu za zrušené kurzy. 

Pobyt v klášteře probíhá v po celou dobu v tichu. Je určen pro usebrání, ne pro zábavu či "homeoffice".  V současnosti umožňujeme ubytování pouze na samostatných pokojích s vlastním sociálním zařízením. Délka pobytu jsou minimálně 2 noci. 

 

Stravování se liší podle nabídky v daný termín - buď probíhá formou polopenze, tj. snídaně a večeře (švédské stoly), nebo je ve zcela samostatné režii účastníků. V rámci protiepidemiologických opatření se pokrmy konzumují na pokoji. Při polopenzi si zajištují účastníci samostatně jen oběd - např. z výdejního okénka místní restaurace či jídelny. Není možné si vařit na pokoji. Ve společných prostorách je k dispozici lednice a mikrovlnná trouba.

Účastníkům jsou k dispozici určené prostory kláštera k individuální modlitbě, kontemplaci. Součástí pobytu mohou být i společné modlitby, kontemplace, které mohou být rozděleny na obligátní a dobrovolné. V určité dny může být k dispozici i duchovní doprovázející, se kterým je možné se domluvit na duchovním rozhovoru. 

Součástí pobytu je také podílení se na chodu domu ve formě drobné pravidelné činnosti (dolévání vody do kávovaru, krájení zeleniny) nebo jednorázové práce v domě či na zahradě (zhruba hodina denně).

Přihlásit se lze pouze osobně, není možné přihlásit někoho jiného (např. darem). Po dobu pobytu není možné si zvát si do kláštera návštěvy či konzumovat alkohol.