top of page

Prostor pro ztišení - pobyty v ústraní

Kolínský klášter poskytuje pobyty v ústraní pro zájemce, kteří cítí potřebu klidu a vzdálení se rušivému zahlcení každodenností. Teprve v tomto odstupu máme šanci zaslechnout tichý vnitřní hlas inspirace.

Pobyt v klášteře probíhá  v tichu a je určen zejména pro usebrání nebo tvořivé práci v klidu ústraní.  Můžete se věnovat sobě, své tvorbě nebo studiu, modlitbě či kontemplaci. Účastníkům jsou k dispozici určené prostory kláštera, rajský dvůr, zahrada a kaple k individuální modlitbě. Klášter je umístěn v centru města blízko hlavního historického náměstí a chrámu sv. Bartoloměje. Více v naší galerii.

 

Ubytování je možné na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením a společnou plně vybavenou kuchyňkou, která umožňuje ohřát nebo uvařit jednoduchá jídla, případně lze sdílet stravování ve dnech kdy probíhá kurz nebo duchovní cvičení. Pobyt je třeba individuálně dohodnout max. tři měsíce a min. dva týdny dopředu. Délka pobytu je maximálně jeden měsíc a cena je dohodnuta individuálně.  

 

Pokud jste již absolvovali nějaký kurz v kolínském klášteře nebo znáte specifický provoz exercičních domů budete v domácím prostředí. Pro ty, kteří chtějí přijít do klášterního prostředí poprvé několik doplňujících informací. Pobyt v našem klášteře není pobytem pro společnou zábavu a po dobu pobytu není možné si zvát si do kláštera návštěvy či konzumovat alkohol. Ztišení nicméně neznamená úplné mlčení, uzavřenou klauzuru a přísnou askezi, ale především zdrženlivost.

Formulář pro přihlášení: Prostor pro ztišení

Přihlásit se lze pouze osobně, není možné přihlásit někoho jiného (např. darem). Platba podléhá všeobecným podmínkám pro přihlášení.

 

bottom of page