Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života.

Bývalý kapucínský klášter, který se v minulých letech stal centrem spirituality a duchovních cvičení, dříve provozoval řád jezuitů společně s Akademickou farností Praha a řeholními sestrami z pražského Karmelu Edith Stein. Nyní přebral štafetu nově založený subjekt Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú., který založila Česká křesťanská akademie. Jeho cílem je pokračovat započatém díle a dál jej rozvíjet. V klášteře nežije žádná stálá komunita mnichů, namísto toho zde vytváříme prostředí pro duchovní cvičení.

 

Duchovní cvičení, neboli exercicie, se zde konají ve formě několika desítek kurzů ročně v trvání od dvou do osmi dní. Snažíme se být k dispozici jak naprostým začátečníkům tak pokročilým. V programu kláštera tedy najdete kurzy úvodu do meditace a modlitby, ignaciánské exercicie, kontemplativní exercicie, filmové exercicie, exercicie využívající enneagram a další. Nakolik to program konkrétních kurzů umožňuje, snažíme se nabízet prostor pro individuální doprovázení v osobních rozhovorech.

 

Naší zásadou je doprovázet lidi na jejich osobní duchovní cestě směrem k větší hloubce, upřímnosti a toleranci. Naše identita je křesťanská, kurzy jsou však otevřené všem upřímně hledajícím bez ohledu na jejich vyznání, věk, sexuální orientaci atd. Od našich hostů však očekáváme, že budou naši identitu i rozdíly v osobní situaci ostatních hostů respektovat.

Aktuálně

Duchovní cvičení

01. 02. 2021

Vybíráme nového ředitele 

V dubnu čeká Kolínský klášter předání ředitelské štafety. Nového ředitele/novou ředitelku vybere správní rada, více podrobností zde.

Duchovní cvičení, neboli exercicie jsou dny strávené v tichu a ústraní, kdy usilujeme o hlubší sebepoznání, prohloubení své duchovní praxe a uspořádání vlastního života. Mezi tradiční prvky duchovních cvičení patří modlitba, meditace, pozorná interakce s přírodou, s duchovními texty a s duchovním průvodcem.

© 2015-2020 Kolínský klášter. Created with Wix.com.

kolín letní foto 2015